السلام عليكم و رحمة الله


فلاشة هاتف archos core 57s

مسحوبة ب CM2


PHONE INFO

Model Name : SCAC57CRS_ARCHOS
Model Brand : archos
Model Device: ac57crs
AndrVersion : 7.0
BaseBand CPU: SP9832A_2H11_VOLTE
CompileDate : 18/12/2017 09:14:42
Project Ver : BSH11B_ARCHOS_Core_V03_26122017_1453...8.091442.Ty pha
Model Ext : Archos Core 57S[/FONT]​
[/COLOR]
FIRMWARE INFO

Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC983x eMMC Loader v5.0 Infinity
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : SCAC57CRS_ARCHOS
Model Brand : archos
Model Device: ac57crs
AndrVersion : 7.0
BaseBand CPU: SP9832A_2H11_VOLTE
Project Ver : BSH11B_ARCHOS_Core_V03_26122017_1453...8.091442.Ty pha
Model Ext : Archos Core 57S

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : nvitem_l.bin
[Read Ok] : sc983x_cp1.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : l__WPH_arm7.bin
[Read Ok] : PM_arm7_sys.bin
[Read Ok] : logo_720x1440.bin
[Read Ok] : fblogo_720x1440.bin
[Read Ok] : wcn_fdl.bin
[Read Ok] : AA_MARLIN.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : trustos.bin
[Read Ok] : vmm.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : udc_config.bin
[Build Ok] : userdata.img
AndroidInfo created
Firmware Size : 2457 MiB[/FONT]
[/COLOR]
رابط الفلاشة​
ليس لديك الصلاحية لمشاهدة الرابط سجل دخولك أو قم بالتسجيل الآن.


رابط ملف​
ليس لديك الصلاحية لمشاهدة الرابط سجل دخولك أو قم بالتسجيل الآن.

NVRAM
على واجهة CM2SPD لتبويب نقوم بالضغط على زري رفع و خفض الصوت​
ليس لديك الصلاحية لمشاهدة الرابط سجل دخولك أو قم بالتسجيل الآن.
[/CENTER]
[/CENTER]